Kontakty

Predajca

Názov:Luboš Klepoch EPOS LK
IČO:33459894
DIČ:1020430741
IČ DPH:SK1020430741
Mesto:Šurany
PSČ:94201
Adresa:M.R.Štefánika 3
Telefón:035/6500 838
E-mail:lubos@epicentrum.info
Kontakt:Luboš Klepoch
Obvodný úrad Nové Zámky, Číslo živnostenského registra: 404-12900

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 037/7720 001
  • 037/7720 034
Fax:
  • 037/7720 024