Predajca

Názov:Luboš Klepoch EPOS LK
IČO:33459894
DIČ:1020430741
IČ DPH:SK1020430741
Mesto:Šurany
PSČ:94201
Adresa:M.R.Štefánika 3
Telefón:035/6500 838
E-mail:lubos@epicentrum.info
Kontakt:Luboš Klepoch
Obvodný úrad Nové Zámky, Číslo živnostenského registra: 404-12900

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24